PFAS Trong Chuỗi Cung Ứng Thực Phẩm – Thảo Luận Về Quy Trình Phân Tích Hiện Tại

Thời gian

Ngày: thứ 6. ngày 18. tháng 06.2021
Thời gian: 01:00 sáng
Thời lượng: 1 giờ 15 phút.

PFAS hợp chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đã được chứng minh là xâm nhập vào chuỗi thực phẩm do ô nhiễm môi trường. Điều này có thể xảy ra khi sử dụng nước bị nhiễm PFAS, đất hoặc phân bón sinh học khi canh tác cây trồng. Sử dụng nước, thức ăn bị nhiễm PFAS cho vật nuôi và thuỷ sản sau đó nhiễm qua con người.

Trong khi các phương pháp phát hiện PFAS trong nguồn cung cấp nước đã ổn định, các phương pháp phân tích PFAS trong thực phẩm có thể khó khăn do các loại mẫu phức tạp, nhu cầu chuẩn bị mẫu khác nhau và yêu cầu phát hiện thấp. Tham gia cùng Waters Corporation và CEM Corporation để thảo luận về các phương pháp hiện tại để trích ly tự động các loại thực phẩm khác nhau và phát hiện PFAS, đồng thời kết nối với cộng đồng thí nghiệm quan tâm chủ đề này.

Những gì bạn sẽ học được

 • Các phương pháp hiện tại để trích ly tự động các loại thực phẩm khác nhau
 • Phát hiện PFAS trong mẫu thực phẩm
 • Cách vượt qua những thách thức phổ biến trong thử nghiệm PFAS

Ai nên tham gia

 • Người quản lý phòng thí nghiệm
 • Nhà hóa học phân tích
 • Professors
 • Bất cứ ai quan tâm chủ đề này

Người thuyết trình

Tiến sĩ Alicia Douglas Stell

Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Phát triển khoa học nguyên tử

CEM Corporation

Tiến sĩ Kari Organtini

Trưởng nghiên cứu viên Thực phẩm và Môi trường

Waters Corporation

Thiết bị sử dụng

 • PFAS Free EDGE
 • Q-Cups – 905955
 • 1 Q-Discs – 153530
 • Q-Matrix Hydra – 905985

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status