Webinar: Những Cải Tiến Và Phát Triển Trong Sự Tiến Bộ Của Sắc Ký Khí

Sắc ký khí (GC) được coi là một phương pháp phân tích lâu đời với nhiều ứng dụng công nghiệp quan trọng. Dù ra đời từ lâu nhưng vai trò của phương pháp GC vẫn không hề bị suy giảm mà vẫn đang tiếp tục đạt được ảnh hưởng. Những cải tiến giúp mở rộng việc sử dụng GC hiện đại bao gồm: duy trì hiệu suất sắc ký khí mà không ảnh hưởng đến ngân sách , nâng cao độ tin cậy của dữ liệu giữa các nhà phân tích và điều khiển khí nén kỹ thuật số chính xác.

Tham gia cùng Tiến sĩ Ronda Gras và Tiến sĩ Alicia Stell khi họ thảo luận về những tiến bộ trong sắc ký khí (GC) với những cải tiến hệ thống mới cho phép dễ sử dụng, ngay cả đối với những người vận hành thiếu kinh nghiệm. Tiến sĩ Gras và Tiến sĩ Stell sẽ xem xét các ứng dụng trong ngành hóa dầu, hóa chất và xác định xem dữ liệu có thể so sánh với các hệ thống GC lớn hơn hay không.

Thời gian

Ngày: Thứ Tư, 03/11/2021

Giờ: 22 giờ (giờ Việt Nam)

Thời lượng: 60 phút

Người xem có thể hiểu về

  • Xu hướng và những phát triển gần đây của phương pháp GC
  • Cột sắc ký mới với khả năng thay thế cột nhanh chóng
  • Các ứng dụng công nghiệp hóa dầu và hóa chất có liên quan

Ai nên tham dự

  • Quản lý phòng thí nghiệm
  • Người sử dụng máy sắc ký
  • Nhà phát triển sản phẩm mới

Người trình bày

Tiến sĩ Ronda Gras

Research Scientist of Analytical Science, Core R&D

Dow Chemical Company

Tiến sĩ Alicia Stell

Lead R&D Scientist

CEM Corporation

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status