Webinar: Tối Ưu Hóa Hiệu Suất Pin Thông Qua Đặc Tính Vật Liệu

Webinar miễn phí này sẽ khám phá việc sử dụng NMR và kính hiển vi điện tử phân tích để hiểu rõ hơn về các đặc tính vật liệu chi phối hiệu suất của pin Li-ion và Na-ion.

Bạn sẽ tìm hiểu cách các kỹ thuật này đảm bảo an toàn và hiệu suất của pin thông qua việc kiểm soát chất lượng vật liệu tiền chất điện cực và các điện cực cuối cùng cũng như chất điện phân lỏng (hoặc rắn) nằm giữa chúng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách các kỹ thuật NMR đơn giản có thể hướng dẫn bạn phát triển các chất điện ly mới và cách kỹ thuật hiển vi điện tử có thể giúp bạn cải thiện vật liệu cathode thế hệ tiếp theo thông qua việc hiểu cấu trúc hạt siêu nhỏ của chúng.

Tham dự webinar lần này, bạn sẽ có thêm kiến thức về:

• Về những thách thức vật liệu chính mà các công nghệ pin hiện tại phải đối mặt
• Vật liệu cải thiện độ an toàn và giảm chi phí của các công nghệ pin hiện tại
• Sự quan trọng để thiết kế hiệu suất của công nghệ pin trong tương lai.

Thời gian

22:00 – 23:00 Thứ Tư, 10/11/2021

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status