Bếp Gia Nhiệt HPX-200, 230 VAC

Liên hệ

Model:                    HPX-200
Hãng sản xuất:      Savillex
Nước sản xuất:     MỹDMCA.com Protection Status