Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt IKA Plate (RCT digital)

Liên hệ

Kỹ thuật:            Khuấy từ gia nhiệt
Model:                IKA Plate
Hãng sản xuất:  IKA – ĐứcDMCA.com Protection Status