Máy Đếm Hạt Chất Lỏng Cho Dược Phẩm HIAC 9703+

Liên hệ

Ứng dụng:                    Đếm hạt trong mẫu chất lỏng
Model:                           HIAC 9703+
Hãng sản xuất:             Beckman Coulter
Nước sản xuất:            Mỹ