Máy Khuấy Từ 15 Vị Trí RO 15

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:   Khuấy từ không gia nhiệt
Model:                        RO 15
Hãng sản xuất:          IKA- ĐứcDMCA.com Protection Status