Nồi bao phim CP-9

Liên hệ

Ứng dụng:              Dược phẩm, thảo dược, hóa chất, thực phẩm, nông nghiệp, xi măng…
Model:                     CP-9
Hãng sản xuất:       Pharmatest – ĐứcDMCA.com Protection Status