Sự Nhầm Lẫn Giữa Độ Hoà Tan Và Độ Tan Rã Của Thuốc

Đo độ hoà tan và độ tan rã là hai quy trình kiểm tra phổ biến được sử dụng trong ngành công nghiệp dược phẩm để phá vỡ các lực liên phân tử và nội phân tử giữ các chất lại với nhau. Quá trình này được thực hiện với mục đích đảm bảo chất lượng độ hòa tan và sinh khả dụng của dược phẩm, ví dụ dược chất đi vào máu. Cùng phân tích sự nhầm lẫn về sự khác biệt giữa hai quy trình kiểm độ hòa tan và độ tan rã.

do-hoa-tan-va-do-tan-ra

Độ tan rã của thuốc là gì?

Tan rã một chất là việc phá vỡ nó thành các khối, hạt và phân tử nhỏ. Quá trình tan rã là một quá trình mà các chất được chia thành các thành phần nhỏ để cải thiện khả năng hòa tan của chúng. Các hợp chất bị tan rã trong các phản ứng hoá học. Đôi khi quá trình tan rã có thể tích hợp với sự hoà tan trong đó một chất rắn phân huỷ thành các mảnh nhỏ trong và hoà tan trong dung môi cho đến khi nó tạo thành một dung dịch đồng nhất giữa chất tan và dung môi.

Trong ngành công nghiệp dược phẩm, thử nghiệm tan rã được thực hiện trên các loại thuốc để làm cho chúng sẵn sàng để hấp thụ vào máu. Đối với bất kỳ liều lượng nào được cơ thể hấp thụ, nó phải ở dạng dung dịch. Quá trình tan rã thuốc thành các mảnh hoặc hạt nhỏ giúp quá trình hòa tan của thuốc được tốt hơn. Thời gian tan rã là khoảng thời gian cần thiết để thuốc phân hủy thành các mảnh trong một số điều kiện nhất định. Một số xét nghiệm tan rã được thực hiện với dung môi mô phỏng dịch dạ dày hoặc ruột để xem thuốc sẽ hoạt động như thế nào khi vào cơ thể.

Độ hoà tan của thuốc là gì?

do-hoa-tan-cua-thuoc

Đây là quá trình các chất rắn, khí hoặc lỏng hòa tan trong dung môi để tạo ra dung dịch. Tuy nhiên, để các chất hòa tan trong dung môi thì cả chất tan và dung môi phải tương thích với nhau. Ví dụ, một chất phân cực có thể không hòa tan trong dung môi không phân cực. Trong số các dung môi, nước là dung môi phổ biến có khả năng hòa tan tốt nhiều chất. Dung môi khí chỉ có thể hòa tan chất tan khí.

Dung dịch được tạo thành bởi quá trình hòa tan thường là một dung dịch đồng nhất. Có những yếu tố có thể đẩy nhanh quá trình hòa tan, như là nhiệt độ. Sự hòa tan là một quá trình động học, do đó động năng do nhiệt độ tăng sẽ làm tăng tốc độ quá trình hòa tan của chất tan trong dung môi. Lực liên phân tử của chất tan sẽ bị phá vỡ một cách dễ dàng. Nếu chất tan và dung môi có thể hấp thụ ánh sáng nhìn thấy, thì dung dịch thu được có thể có màu.

Hoà tan là một quá trình phổ biến được sử dụng trong ngành dược phẩm để sản xuất thuốc, giống như quá trình tan rã và thậm chí còn thường xuyên hơn. Thử nghiệm độ hòa tan là một tiêu chuẩn thông thường được yêu cầu trong quá trình phát triển viên nén uống dạng rắn. Nó giúp phát hiện bất kỳ thay đổi nào về đặc tính vật lý của thuốc, đặc biệt là thành phần hoạt chất (API).

Độ hòa tan của viên nén trong chất lỏng phụ thuộc vào hiệu quả của tốc độ hòa tan. Một số viên nén dễ dàng hòa tan mà không có bất kỳ sự tan rã một phần hay hoàn toàn nào. Thuốc được thẩm thấu qua thành ruột để được hấp thụ vào tuần hoàn máu. Vì các yếu tố này thúc đẩy các thử nghiệm hòa tan được tiến hành thường xuyên trong quá trình phát triển thuốc. Khả năng hòa tan kém cản trở tốc độ hòa tan và sinh khả dụng. Trong những trường hợp như vậy, việc tan rã là quan trọng trước khi hoà tan và nghiền các chất.

Sự khác biệt chính giữa độ hoà tan và độ tan rã của thuốc

Sự tan rã là xác định xem một dạng bào chế đó có bị vỡ hoặc vỡ ra trong một khoảng thời gian nhất định hay không. Kiểm tra độ tan rã không xác định tốc độ phóng thích của thuốc hay xác định sự tương quan giữa In Vitro và In Vivo. Kiểm nghiệm độ tan rã thuốc đảm bảo rằng thuốc đó sẽ phân hủy trong cơ thể bệnh nhân. Mặt khác, độ hòa tan là việc xác định tốc độ giải phóng thuốc. Kiểm tra độ hòa tan nhằm xác định thuốc đó sẽ hoạt động như thế nào đối với bệnh nhân – và đảm bảo rằng thuốc được phóng thích theo đúng cách cho dù đó là loại phóng thích ngay lập tức, loại phóng thích chậm, loại phóng thích kéo dài, v.v.

Các yếu tố ảnh hưởng đến từng quá trình

Độ cứng, chất kết dính, chất độn và chất bôi trơn là một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tan rã của chất khi phá vỡ các lực kết dính liên kết nó với nhau. Nhiệt độ là một yếu tố có thể ảnh hưởng tốt đến sự hòa tan bằng cách xúc tiến quá trình. Ảnh hưởng của chất độn và chất kết dính cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan của một chất cụ thể.

Ứng dụng

Cả hai quá trình đều có thể được áp dụng trên cùng một chất. Tuy nhiên, sự tan rã dường như có thể áp dụng trên các chất rắn lớn. Mặt khác, sự hòa tan có thể được áp dụng trên chất rắn, chất lỏng và chất khí. Các chất khí có thể tan trong dung môi khí. Một chất rắn có độ hòa tan thấp cần phải kiểm độ tan rã trước.

Tính tương quan giữa độ hoà tan và độ tan rã của thuốc

Kết quả kiểm tra độ tan rã của thuốc cũng cung cấp một số thông tin về độ hòa tan, ví dụ thời gian tan rã lâu hơn cho phép chúng ta dự đoán độ hòa tan của thuốc đó sẽ chậm hơn ngay tại thời điểm ban đầu. Kiểm tra độ tan rã chỉ ra thuốc đó có bị vỡ thành các phần tử nhỏ hơn đúng yêu cầu hay không. Ngoài ra độ cứng của thuốc cũng cho bạn biết nó được nén chặt như thế nào – và có thể tác động đến sự tan rã và hòa tan.

Kiểm độ hòa tan của thuốc là phép thử duy nhất về hiệu suất của thuốc. Nhưng điều đó không có nghĩa là các quá trình kiểm tra khác không quan trọng – chúng chỉ không kể toàn bộ câu chuyện. Kiểm tra độ hòa tan của thuốc không cho bạn biết ngay lý do tại sao thuốc đó không đạt và trong những trường hợp đó, việc kiểm tra các chất lượng khác của thuốc có thể giúp xác định nguyên nhân gốc rễ.

Tóm tắt về sự khác nhau giữa độ hoà tan và độ tan rã của thuốc

  • Hòa tan là quá trình hòa tan các chất tan trong dung môi. Các chất tan này phải tương thích với dung môi. Ví dụ, dung môi khí chỉ có thể hòa tan các chất hòa tan khí.
  • Tan rã là một quá trình phá vỡ các chất rắn thành các hạt nhỏ
  • Cả hai quá trình được sử dụng trong ngành dược phẩm để phát triển thuốc
  • Thử nghiệm độ hòa tan đã trở thành một tiêu chuẩn trong việc phát triển các loại thuốc uống dạng rắn
  • Sự hòa tan có thể là một dạng tan rã vì nó cũng phá vỡ các chất thành các hạt nhỏ. Tuy nhiên, thông thường, dung dịch thu được từ quá trình hòa tan là đồng nhất và không thể quan sát được các hạt bằng mắt thường
  • Kiểm tra độ tan rã để kiểm các chất rắn khó hòa tan trong dung môi.

Thiết bị kiểm tra độ hoà tan và độ tan rã

Việt Anh là nhà phân phối độc quyền các thiết bị kiểm tra độ hoà tan, độ tan rã của Pharma Test – Đức, nổi tiếng với độ bền và độ chính xác. Thiết bị của Pharma Test đã và đang được tin dùng tại các Viện kiểm nghiệm, trung tâm kiểm nghiệm, trường đại học và các nhà máy dược tại Việt Nam.

may-thu-do-hoa-tan-14-coc
Máy thử độ hoà tan
may-thu-do-tan-ra-tu-dong
Máy thử độ tan rã
Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status