Webinar series: Các Giải Pháp Phân Tích Sắc Ký

Sơ lược

Chuẩn bị mẫu và phân tích bằng phương pháp sắc ký khí hoặc lỏng là phương pháp chủ lực của nhiều ngành công nghiệp. Các thiết bị phân tích trong lĩnh vực này cần cho kết quả nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời phải có giá thành phù hợp. Trong chuỗi webinar này sẽ có các ý kiến từ các chuyên gia trong ngành đã tối ưu hóa quy trình phân tích của họ trên nhiều mẫu khác nhau, bằng cách triển khai các phương pháp chuẩn bị và phân tích mẫu từ CEM và Lucidity Systems.

Bạn có thể học được khi tham gia

  • Cải thiện việc chuẩn bị và phân tích nhiều nhiều loại mẫu
  • Các giải pháp phân tách có giá thành hợp lí, phù hợp cho bất kỳ phòng thí nghiệm nào
  • Những cải tiến trong hệ thống sắc ký khí và ứng dụng của chúng trong lĩnh vực hóa dầu
  • Giải pháp sắc ký khí mini (GC-FID) thân thiện môi trường dùng cho tinh dầu, dược phẩm và nhiên liệu
  • Sử dụng sắc ký lỏng (LC-UV) để phân tích dược phẩm
  • Ứng dụng và đào tạo các nhà nghiên cứu để sử dụng miniGC

Ai nên tham dự

  • Người quản lý phòng thí nghiệm
  • Các nhà hóa học phân tích, kiểm nghiệm viên
  • Các giáo sư, giảng viên các trường đại học

Thiết bị sử dụng

Chuỗi webinar về chủ đề giải pháp phân tích có nhiều buổi, bắt đầu từ:

22:00, 23/03/2022 đến 03:00, 07/04/2022.

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status