Kiểm Tra Chất Lượng Dược Phẩm Theo GMP Với Beckman Coulter

“Toàn vẹn dữ liệu đề cập đến sự đầy đủ, nhất quán và chính xác của dữ liệu. Dữ liệu hoàn chỉnh, nhất quán và chính xác phải là dữ liệu đáng tin cậy, dễ đọc, được ghi lại cùng thời điểm, là bản gốc hoặc bản sao y và chính xác (ALCOA).”

Kiểm tra nước tinh khiết (PW)

Nước tinh khiết được sử dụng để sản xuất các chế phẩm không dùng cho đường tiêm và các ứng dụng dược phẩm khác, bao gồm các thí nghiệm / xét nghiệm mà nước được chỉ định.

Các thông số SOP có thể được lập trình trước trong thiết bị và tự động kiểm tra để đáp ứng các tiêu chuẩn EP 2.2.44 về Tổng carbon hữu cơ, USP <645> Độ dẫn điện của nước, USP <643> Phân tích tổng carbon hữu cơ và Hội nghị quốc tế về hài hòa (ICH) Q2 . Các yêu cầu về dược điển đối với sản xuất PW bao gồm:

• Phải đáp ứng các yêu cầu về độ tinh khiết của ion và hóa chất hữu cơ, và được bảo vệ khỏi ô nhiễm vi sinh vật.
• Nước nguồn có thể được làm sạch thông qua quá trình khử ion, chưng cất, thẩm thấu ngược hoặc quá trình lọc phù hợp khác.
• Hệ thống nước tinh khiết phải được thẩm định để đảm bảo chúng tạo ra nước có chất lượng chấp nhận được một cách đáng tin cậy / đồng nhất.
• Hệ thống hoạt động trong điều kiện môi trường xung quanh cần giám sát và vệ sinh thường xuyên.

Sử dụng ANATEL PAT700 kiểm tra cho kết quả trực tuyến trong Phân tích độ dẫn điện và TOC.
Sử dụng QbD1200 để phân tích mẫu lấy tại điểm sử dụng trong Phân tích TOC.

may-phan-tich-tong-carbon-huu-co-pat-700
Máy phân tích TOC ANATEL PAT700
may-phan-tich-tong-carbon-huu-co-qbd-1200
Máy phân tích TOC QbD1200

Kiểm tra nước dùng cho thuốc tiêm (WFI)

WFI được sử dụng để sản xuất chế phẩm đường tiêm và các chế phẩm khác trong đó hàm lượng nội độc tố phải được kiểm soát chặt chẽ.

Các thông số SOP có thể được lập trình trước trong thiết bị và tự động kiểm tra để đáp ứng các tiêu chuẩn EP 2.2.44 Tổng carbon hữu cơ, USP <645> Độ dẫn điện của nước, USP <643> Phân tích tổng carbon hữu cơ và Hội nghị quốc tế về hài hòa (ICH) Q2 . Các yêu cầu về dược điển đối với sản xuất WFI bao gồm:

• WFI phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với Nước tinh khiết cộng với các thông số kỹ thuật về nội độc tố vi khuẩn dễ sinh sống trong nước.
• Các thử nghiệm về tổng carbon hữu cơ (TOC) và độ dẫn điện của nước áp dụng cho WFI được sản xuất tại chỗ nhằm sử dụng trong sản xuất.
• Mức hoạt tính đối với WFI trong USP <1231> (10 cfu / 100 mL) được coi là mức đại diện cho mức nước nằm trên mức không thích hợp để sử dụng.
• Kiểm tra trực tuyến có thể tránh rủi ro ô nhiễm và cho kết quả phân tích ngay lập tức và cơ hội để kiểm soát / can thiệp theo thời gian thực.

Sử dụng ANATEL PAT700 kiểm tra cho kết quả trực tuyến trong Phân tích độ dẫn điện và TOC.
Sử dụng QbD1200 để phân tích mẫu lấy tại điểm sử dụng trong Phân tích TOC.

Kích thước hạt dạng bột: Hoạt chất (API)/ Tá dược

Các công thức bao gồm API, tá dược (thành phần không hoạt tính), chẳng hạn như chất pha loãng (chất độn có tác dụng để đạt được kích thước viên thuốc cuối cùng hợp lý) và các chất trợ tan để điều chỉnh thời gian hòa tan của viên sau khi sử dụng.

• Tính đồng nhất của kích thước hạt đảm bảo viên thuốc tan vào đúng thời điểm và chúng không bị vỡ vụn khi nén.
• Các thông số SOP được lập trình trước trong thiết bị và tự động hóa để phát hiện: hỗn hợp đồng nhất của API và tá dược, phát hiện ‘hạt mịn’ (hạt có kích thước <1micron) trong sản xuất viên nén, phân bố kích thước chính xác cho công thức, v.v.

Kích thước hạt là một thành phần quan trọng trong hiệu quả sản xuất, giải pháp sản phẩm của chúng tôi là máy phân tích kích thước hạt LS 13 320 XR.

may phan tich kich thuoc hat ls 13 320 xr
Máy phân tích kích thước hạt LS 13 320XR
Thiết bịỨng dụngQuy địnhALCOA
ANATEL PAT700Kiểm tra trực tuyến Nước dùng cho thuốc tiêm (WFI), Nước tinh khiết (PW): Tổng carbon hữu cơ (TOC), nhiệt độ và độ dẫn điệnUSP<643>
USP<645>
EP2.2.44
EP2.2.38
Đa cấp độ, Tên người dùng và Mật khẩu riêng lẻ cho tất cả người dùngXuất PDF rõ ràng, bảo mật cho Đường dẫn cảnh báo, Đường dẫn kiểm tra, Kết quả đoPDF bảo mật được tạo vào ngày phân tích mẫuHồ sơ điện tử gốc được tạo ra trực tiếp từ thiết bịCác thông số SOP được lập trình trước vào thiết bị và tự động hóa
QbD1200Kiểm tra mẫu lấy tại thời điểm sử dụng đối với Nước dùng cho thuốc tiêm (WFI), Nước tinh khiết (PW): Tổng carbon hữu cơ (TOC),USP<643>
EP2.2.44
Đa cấp độ, Tên người dùng và Mật khẩu riêng lẻ cho tất cả người dùngXuất PDF rõ ràng, bảo mật cho Đường dẫn cảnh báo, Đường dẫn kiểm tra, Kết quả đoPDF bảo mật được tạo vào ngày phân tích mẫuHồ sơ điện tử gốc được tạo ra trực tiếp từ thiết bịCác thông số SOP được lập trình trước vào thiết bị và tự động hóa
LS 13 320 XRHoạt chất (API), tá dượcISO 13320Đa cấp độ, Tên người dùng và Mật khẩu riêng lẻ cho tất cả người dùngXuất PDF rõ ràng, bảo mật cho Đường dẫn cảnh báo, Đường dẫn kiểm tra, Kết quả đoPDF bảo mật được tạo vào ngày phân tích mẫuHồ sơ điện tử gốc được tạo ra trực tiếp từ thiết bịCác thông số SOP được lập trình trước vào thiết bị và tự động hóa

Quy trình làm sạch tại chỗ (CIP)

Hệ thống CIP đang trở thành tiêu chuẩn cho các cơ sở sản xuất dược phẩm được quản lý theo thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

• Hệ thống CIP có thể tự động hoàn toàn hoặc bán tự động cần sự can thiệp tối thiểu của người vận hành.
• Các thông số như thời gian, tác động, nồng độ (của chất làm sạch) và nhiệt độ (TACT) quyết định kết quả của quá trình CIP.
• Kiểm soát cẩn thận các thông số TACT và tài liệu để thẩm định quy trình và xuất lô sản phẩm giúp đảm bảo chắc chắn sự thành công của các quy trình CIP.
• Tự động hóa các quy trình QC cho hệ thống CIP (ví dụ: giám sát tổng lượng carbon hữu cơ) có thể giúp tránh sự chậm trễ trong sản xuất.

Sử dụng QbD1200 trong quá trình phát triển chương trình CIP, thẩm định và / hoặc phân tích mẫu lấy từ nước rửa cuối cùng cho các chương trình CIP đã được thẩm định.

Sử dụng ANATEL PAT700 để kiểm tra nhanh trực tuyến nước rửa cuối cùng trong các chương trình CIP đã được thẩm định nhằm đưa các bồn đã làm sạch trở lại sản xuất nhanh hơn so với việc chờ đợi phân tích mẫu lấy thủ công.

may-phan-tich-tong-carbon-huu-co-pat-700
Máy phân tích TOC ANATEL PAT700
may-phan-tich-tong-carbon-huu-co-qbd-1200
Máy phân tích TOC QbD1200

Giám sát khả năng tồn tại của tế bào

Cung cấp đánh giá về nồng độ của các tế bào tồn tại để sản xuất dược phẩm sinh học và nghiên cứu dược lý, ví dụ: nghiên cứu ung thư.

Phương pháp loại trừ thuốc nhuộm xanh trypan, xác định các tế bào sống dựa trên tính toàn vẹn của màng, là một kỹ thuật đã được kiểm chứng sử dụng cho nhiều mục đích nghiên cứu quan trọng, bao gồm:

• Đặc trưng hóa các mô hình phát triển dòng tế bào để xác định các dòng phát triển nhanh nhất.
• Theo dõi sự tăng sinh của tế bào để xác định tốc độ sinh sản.
• Thực hiện các nghiên cứu về độc tính tế bào để theo dõi tốc độ chết của tế bào.
• Tối ưu hóa các chiến lược nuôi dưỡng tế bào để đảm bảo sử dụng tài nguyên hiệu quả nhất.

Sử dụng Vi-CELL BLU để phân tích khả năng tồn tại của tế bào với công suất cao.

Vi-CELL BLU

Thiết bị phân tích môi trường phản ứng tế bào động vật có vú

Phát hiện những thay đổi nhỏ trong hoạt động trao đổi chất ở các loại tế bào khác nhau

• Vi-CELL MetaFLEX có 3 giải pháp QC chuyên dụng
• Tự động phát hiện và giải quyết lỗi
• Kiểm tra hệ thống và phân tích liên tục bao gồm tự động khóa (các) thông số không đạt QC
• Lịch trình QC có thể tùy chỉnh Sử dụng Vi-CELL MetaFLEX để phân tích nhanh chóng, chính xác tình trạng môi trường bộ phản ứng sinh học.

Máy đếm tế bào Vi-CELL MetaFLEX
  Thiết bị  Ứng dụngQuy định  A  L  C  O  A
Vi-CELL BLUKiểm tra khả năng tồn tại và nồng độ của tế bào động vật có vúUSP <1046>Đa cấp độ, Tên người dùng và Mật khẩu riêng lẻ cho tất cả người dùngXuất file PDF rõ ràng, bảo mật cho kết quả đo.Hồ sơ dữ liệu bảo mật được lưu trữ và theo dõi tại thời điểm đoHồ sơ điện tử gốc được tạo trực tiếp từ thiết bịCác thông số SOP được lập trình trước vào thiết bị và tự động hóa
Vi-CELL MetaFLEXKiểm tra tình trạng môi trường phản ứng tế bào động vật có vú Đa cấp độ, Tên người dùng và Mật khẩu riêng lẻ cho tất cả người dùngBáo cáo có thể in hoặc xem trên thiết bịHồ sơ dữ liệu bảo mật được lưu trữ và theo dõi tại thời điểm đoHồ sơ điện tử gốc được tạo trực tiếp từ thiết bịCác thông số SOP được lập trình trước vào thiết bị và tự động hóa
MET ONE 3400Giám sát môi trường định kỳ (các hạt trong không khí) ở các phòng sạch sản xuất vô trùngEU GMP Phụ lục 1 CGMP ISO 14644-1 & -2Đa cấp độ, Tên người dùng và Mật khẩu riêng lẻ cho tất cả người dùngXuất file PDF rõ ràng, bảo mật cho kết quả đo bao gồm siêu dữ liệu.PDF bảo mật được tạo vào ngày phân tích mẫuHồ sơ điện tử gốc được tạo trực tiếp từ thiết bịCác thông số SOP được lập trình trước vào thiết bị và tự động hóa
MET ONE Hệ thống giám sát cơ sở sản xuấtGiám sát các hạt trong không khí ở các phòng sản xuất vô trùngEU GMP Phụ lục 1 CGMP ISO 14644- 2Đa cấp độ, Tên người dùng và Mật khẩu riêng lẻ cho tất cả người dùngXuất PDF rõ ràng, bảo mật cho Đường báo động, Đường   kiểm tra, Kết quả đoHồ sơ dữ liệu bảo mật được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tại thời điểm đoHồ sơ điện tử gốc được tạo trực tiếp từ thiết bịCác SOP của bạn được lập trình sẵn trong Giao diện Người dùng và tự động hóa. Không cần nhập dữ liệu thủ công hoặc tính toán Đạt / Không đạt

Giám sát phòng sạch

Thuốc tiêm / truyền được sản xuất trong môi trường được kiểm soát theo Phụ lục 1 của EU GMP và CGMP, nơi mà mức độ hạt trong không khí phải được kiểm soát.

Các thông số SOP môi trường thông thường có thể được lập trình trước vào thiết bị và được tự động hóa để kiểm tra:

• EU GMP Phụ lục 1 Sản xuất dược phẩm vô trùng
• Dược phẩm vô trùng CGMP được sản xuất bằng quy trình vô trùng – Thực hành sản xuất tốt hiện nay
• ISO 14644-1 Phòng sạch và môi trường được kiểm soát có liên quan Phần 1: Phân loại độ sạch của không khí theo nồng độ hạt
• ISO 14644-2 Phòng sạch và môi trường được kiểm soát có liên quan Sử dụng Máy đếm hạt trong không khí di động MET ONE để giảm độ phức tạp của các chương trình giám sát môi trường phòng sạch.

Hệ thống giám sát cơ sở (FMS)

Giám sát nồng độ hạt để sản xuất dược phẩm tuân thủ GMP

• Giám sát nồng độ và kích thước hạt phù hợp với EU GMP Phụ lục 1 và FDA 21 CFR Phần 11
• Tích hợp ghi nhật ký kiểm tra
• Báo cáo tùy chỉnh để ghi lại kết quả
• Tài liệu IQ / OQ để xác thực đơn giản
• Nhỏ gọn, phần mềm và phần cứng tích hợp sẵn được triển khai nhanh chóng cho các bộ cách ly và dây chuyền sản xuất nhỏ
• Hệ thống quy trình làm việc hàng loạt cho một hoặc nhiều dây chuyền sản xuất với một số điểm giám sát
• Các giải pháp tối ưu hóa quy trình làm việc tùy chỉnh để giám sát các phương pháp sản xuất phức tạp trên một số dây chuyền sản xuất

Hệ thống FMS MET ONE có thể kết hợp MET ONE 3400, MET ONE 6000, MET ONE 6000P, MET ONE 7000 và MET ONE

Hệ thống đếm hạt đa dạng Sử dụng Hệ thống FMS MET ONE để giám sát môi trường liên tục và thường xuyên

Hệ thống FMS
MET ONE 6000, 7000

Kiểm tra chất lượng cuối cùng

QC CHO ĐƯỜNG TIÊM/ĐƯỜNG TRUYỀN

Khi thực hiện kiểm tra chất lượng cuối cùng đối với thuốc tiêm, rất dễ làm nhiễm bẩn mẫu và tạo ra sai số lớn trong tính toán Đạt / Không đạt.

 • Các thông số SOP được lập trình trước trong thiết bị và tự động kiểm tra nhằm chứng minh sự tuân thủ USP <787>, USP <788>, v.v.
 • Máy đếm hạt chất lỏng (ví dụ: máy HIAC 9703+) giúp giảm thiểu sự cố dương tính giả
 • Máy đếm hạt chất lỏng dược phẩm HIAC 9703+ có thể đơn giản hóa QC bằng cách tự động đề xuất các tác động nếu
  • Cảm biến đã bị nhiễm bẩn
  • Bong bóng có thể ảnh hưởng đến kết quả QC
  • Cần hiệu chuẩn hoặc bảo đưỡng định kỳ
may-dem-hat-chat-long-hiac-9703
Máy đếm hạt chất lỏng HIAC 9703


KIỂM TRA HẠT CÓ THỂ NHÌN THẤY

Các nghiên cứu độ ổn định thường được thực hiện trên các công thức đường tiêm để mô tả đặc điểm phân bố kích thước.

Multisizer cho phép đếm và định cỡ hạt dựa trên Coulter độc lập với sự tương tác của chúng với ánh sáng
• Các thông số SOP có thể được lập trình vào thiết bị để cho phép kiểm tra tự động nhằm chứng minh sự tuân thủ USP <788>
• Nguyên tắc Coulter có thể được sử dụng như một kỹ thuật trực giao, bổ sung cho USP <788> và USP <790>

may-dem-hat
Máy đếm và phân tích hạt Multisize 4e
  Thiết bịỨng dụngQuy định  A  L  C  O  A
HIAC 9703+Đếm hạt nhìn thấy dưới sản phẩm cuối cùng trong các sản phẩm thuốc qua đường tiêmUSP<787> USP<788> USP <789>Đa cấp độ, Tên người dùng và Mật khẩu riêng lẻ cho tất cả người dùngXuất PDF rõ ràng, bảo mật cho Đường báo động, Đường   kiểm tra, Kết quả đoPDF bảo mật được tạo vào ngày phân tích mẫuHồ sơ điện tử gốc được tạo trực tiếp từ thiết bịCác thông số SOP được lập trình trước vào thiết bị và tự động hóa
Multisizer 4eSản phẩm cuối cùng đếm các hạt có thể nhìn thấy trong các sản phẩm thuốc qua đường tiêm Đa cấp độ, Tên người dùng và Mật khẩu riêng lẻ cho tất cả người dùngXuất PDF rõ ràng, bảo mật cho Đường báo động, Đường   kiểm tra, Kết quả đoPDF bảo mật được tạo vào ngày phân tích mẫuHồ sơ điện tử gốc được tạo trực tiếp từ thiết bịCác thông số SOP được lập trình trước vào thiết bị và tự động hóa

Tài liệu tham khảo:

 1. U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug
  Administration, Data Integrity and Compliance with Drug cGMP
  Questions and Answers Guidance for Industry, FDA-2018-D-3984,
  December 2018, page 4.
 2. Roossin, Paul. Pill Manufacturing – A Second Revolution? April 1, 2015.
  Research and Development Magazine.

Ứng dụng sản xuất thuốc
• Nước tinh khiết PW QC
• Nước cho thuốc tiêm WFI
• Làm sạch tại chỗ CIP
• Giám sát môi trường phòng sạch
• Giám sát khả năng tồn tại của tế bào

Ứng dụng kiểm tra thành phẩm
• Kiểm tra độ ổn định protein
• Giám sát phòng sạch
• Kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status