Phân Tích Cà Phê Và Ca Cao Bằng Cách Ly Trích Tự Động Dựa Trên PLE

Đại học Almeria ở Tây Ban Nha gần đây đã trình bày dữ liệu về ly trích và phân tích cà phê và ca cao bằng EDGE cho PLE (Pressurized Liquid Extraction) và so sánh kết quả với kết quả thu được bằng QuEChERS, một kỹ thuật truyền thống hơn.

Rất khó để việc ly trích thuốc trừ sâu từ các mặt hàng khô như cà phê và ca cao sử dụng các kỹ thuật truyền thống vì những kỹ thuật này được phát triển cho các mẫu ướt. Để thực hiện chiết QuEChERS hàng khô, trước tiên mẫu phải được ngậm nước đầy đủ. Ngoài việc tốn thời gian và có thể faay ô nhiễm, quá trình hydrat hóa có thể có tác động tiêu cực đến hiệu quả ly trích của một số hợp chất và dẫn đến nhiễu chất nền.

Nghiên cứu này chỉ ra các quy trình chi tiết để ly trích bằng Hệ thống ly trích tự động EDGE và so sánh kết quả phân tích với các kỹ thuật truyền thống. Xem video dưới đây và tìm hiểu cách đơn giản hóa việc chuẩn bị mẫu đối với mẫu khô.

Các phần trong video

 1. 1. Introduction
 2. 2. Software
 3. 3. Accessories
 4. 4. Sample Prep
 5. 5. EDGE Method
 6. 6. EDGE Running
 7. 7. Method Development
 8. 8. Results
 9. 9. Comparison to QuEChERS
 10. 10. Matrix Effects
 11. 11. Conclusion

Người trình bày

Tiến sĩ Alicia Douglas Stell

Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Phát triển khoa học nguyên tử

CEM Corporation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status